Om prosjektet

MÅL
Prosjektet IBM-MORE „ Interkulturell forretningsformidler – matching av muligheter med ressurser hos gründere“ bidrar til motiverende kompetanseheving for migranter gjennom nyskapende digital læring via apper.

SAMARBEID
IBM-MOREs prosjektkonsortium inkluderer prosjektkoordinator Le Monde des Possibles, Belgia, og tre partnere: KIST Consult e. U., Østerrike;Instituto para el fomento del desarrollo y la formación SL, Spania og Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet, Norge.

MÅLGRUPPE
Migranter fra alle kulturer, motiverte til å bli gründere, og med minst A2 nivå i vertsspråket (EQF).

RESULTATER Frau PROSJEKTET
IBM-MORE-prosjektet er planlagt i 24 måneder fra september 2019 til august 2021 med følgende resultater:

  • Online digital database og ressurser for migrant entreprenører
  • Digital opplæringsplattform for læring via apper
  • IBM-MORE pedagogisk håndbok

IN THE NEWS

home
Digital plattform

IBM-MOREs digitale plattform gir et sett med interaktive tjenester, inkludert tilgang til informasjon, verktøy og læring via apper. Det er utviklet som et praktisk verktøy for yrkesutdanningslærere og trenere fra organisasjoner som arbeider med migranter. Hovedelementene er:

Online digital database

https://dops.docly.net/MiA-testdatabase/English/

En uttømmende samling av banebrytende praksis, prosjekter, policyer, metoder, tilnærminger, ressurser og verktøy for entreprenørskap tilpasset migranter.

Læring via apper

IBM MORE digital opplæringsplattform

IBM-MORE treningssett for trenere

IBM-MORE treningssett for traineer

IBM-MORE Digital opplæringsplattform for læring av europeiske nøkkelkompetanser via apper for migrantgründere.

IBM-MORE pedagogisk håndbok

Målet er å trene VET-lærere og trenere som jobber med migranter i nyskapende læringsmetoder for entreprenørskap. Blandet læringlæringsmetode gjør det enkelt for entreprenørene å hente ny kunnskap..

Apper og opplæring

Velkommen til 'IBM-MORE' Digital Training Platform for Learning via APPs for å forbedre din entreprenørskapskompetanse!

Apper og opplæring

For å lære om prosjektet, vennligst klikk her!

Apper og opplæring

Velkommen til ‘IBM-MORE’ Digital Training Platform for Learning via APPs for å forbedre din entreprenørskapskompetanse!

Partnerinfo

IBM-MORE-prosjektet blir implementert av prosjektleder MDP (BE) og tre partnere KIST (AT), MIA (NO) og INFODEF (ES).

Østerrike

KIST Consult e. U.
Mr. Raj Sethia
Karawankenblickstrasse 193, AT-9020 Klagenfurt, Østerrike

Belgia

Le Monde des Possibles
Mr. Didier Van der Meeren
Rue des Champs 97, BE-4020 Liege. Belgia

Norge

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet
Eli Kristin Langset
PB 4634 Sofienberg, NO-0506 Oslo, Norge

Spania

Instituto para el fomento del desarrollo y la formación SL
Mr. Jesus Boyano
c / Alonso Berruguete 6, ES-47003 Valladolid, Spania